Tunteet lautasella

Iltaisin mielen valtaa väsymys sekä alakulo ja ainut lohtu tuntuu olevan syöminen. Pitkästyessä jääkaapin sisältö kiinnostaa. Iloisena sen sijaan herkuilla saa lisättyä mielihyvää ja hyvänolon tunnetta entisestään. Kuulostaa siltä kuin syöminen olisi ottanut elämänhallinnan käsiinsä.

Tunteet ovat jatkuvasti läsnä elämässämme, ja ulottuvat aina myös ruokailutilanteisiin. Syömistä ilman tunteita ei voi välttää ja kaikki meistä joskus tunnesyö. Satunnainen tunnesyöminen onkin normaalia, mutta kun syömistä ohjaavat lähes ainoastaan tunteet, eikä nälkä, puhutaan ongelmallisesta tunnesyömisestä. Syömisestä on tullut pulma silloin, kun se on pääsääntöinen tapa sietää ja käsitellä tunteita tai päästä niistä irti. Tunnesyöminen on hyvin yleistä ja monilla se häiritsee myös painonhallintaa. Monet laihdutus yritykset ja onnistumiset kaatuvat elämän tuomiin tilanteisiin, jossa vaaditaan tunteiden sekä ajatuksien käsittelyä. Ongelma ei ole vasta silloin, kun tunnesyöminen vaikuttaa painoon, vaan myös, kun syöminen aiheuttaa paljon häpeää, syyllisyyttä ja vääristää suhdetta ruokaan.

Hankalia tunteita voi olla helpompaa tukahduttaa syömällä kuin käsitellä ja hallita. Syödään, kun esiintyy esimerkiksi surua, ahdistusta, jännitystä, tyhjää oloa, pettymystä tai kateutta. Syöminen tuo hetkellistä hyvää oloa ja turvaa tilanteeseen. Syöminen on konkreettista mielekästä tekemistä, kun tunteet taas mielessä olevia olotiloja. Kuitenkaan ratkaisua syöminen ei tilanteisiin tuo ja tunteet nousevat ajan myötä jälleen pinnalle. Tilannetta ei myöskään helpota monesti koettu syyllisyys ja häpeä itse syömisestä.

Tunnesyöminen hallintaan

Tunnesyömisen hallintaan saaminen vaatii työtä ja aikaa. Muutos ei tapahdu hetkessä. Kuitenkin liikkeelle voi lähteä pienin askelin ja tärkeintä on tehdä päätös hyväksyä omat tunteet sekä löytää uusia keinoja niiden käsittelemiseksi. Aluksi on tässäkin tärkeä saada syöminen säännölliseksi ja riittäväksi sekä lepoa sopivasti. Jos syö harvoin ja niukasti, kasvaa illan nälkä suureksi ja illan syöminen on usein hallitsematonta. Samaan aikaan väsyneenä on vaikeampi tehdä niitä terveyttä edistäviä valintoja.

Alussa on myös mietittävä mitkä tunteet aiheuttavat tarvetta syödä. Tunteiden nimeäminen usein auttaa jo tunnistamaan tilanteet, joissa mahdollisesti hakeutuu ruoan äärelle. Näin myös ratkaisut tilanteisiin on helpompi löytää. Sen lisäksi on myös hyvä opetella olemaan tunteiden kanssa ja hyväksymään ne sen sijaan, että hakisi heti helpotusta niihin. Syömisen tilalle on syytä miettiä muita mahdollisia keinoja, joilla oloa saa helpotettua ja tunteita käsiteltyä. Ystävälle puhuminen, sopiva liikunta, kirjoittaminen, palapeli, käsityöt, musiikki tai jokin muu itseä miellyttävä tekeminen.

Jokaisen polku tunteiden kanssa on erilainen. Tärkeää on löytää itselle sellaisia tapoja, joilla tunteita ei juokse karkuun, vaan joilla oloa saa helpotettua ja hyväksyy itsensä tuntevana ihmisenä. Jos omat keinot tuntuvat olevan vähissä, voi olla parempi hakea ammattilaisen apua ja tukea. Työssäni olen nähnyt, kuinka haitallisesta tunnesyömisestä on päästy tasapainoiseen tunteita sisältävään syömiseen, joten uskon sen olevan mahdollista jokaisen kohdalla.

 

Scroll to Top