PARANNA KEHOSUHDETTASI – KOLME ASKELTA OMAN KEHON RAKASTAMISEEN

Tässä kirjoituksessa on käytetty lähteenä Katarina Meskasen ja Heidi Strengellin kirjaa Rakas keho (2019), joka on saatu Tuumakustannukselta arvostelukappaleena.

Lapset ovat luonnostaan tyytyväisiä itseensä ja kehoonsa. Tämä rakkaussuhde omaan kehoon harvoin säilyy koko elämän ajan. Jopa alle kouluikäiset voivat altistua ulkonäköpaineille.

Hyväksymisen haasteet voivat ilmetä esimerkiksi vääristyneenä suhteena omaan kehoon, laihduttamisen kierteenä, kehon kurittamisena, itsetunto-ongelmina, masennuksena tai syömishäiriöinä.

Hyvinvointia emme kuitenkaan voi saavuttaa pakottamalla tai kurittamalla. Hyvinvointi ei ole kiloissa, senteissä, kokolapuissa tai kilometreissä. Jos haluamme voida hyvin kehossamme, meidän täytyy ystävystyä sen kanssa. Jokaisen keho on yhtä arvokas, riippumatta sen ulkoisista ominaisuuksista tai toiminnallisuudesta.

KOLME ASKELTA OMAN KEHON HYVÄKSYMISEEN

1. Opettele itsemyötätuntoa

Itsemyötätunto on tapa suhtautua itseen ja omiin epäonnistumisiin, virheisiin ja vastoinkäymisiin hyväksynnällä ja lempeydellä. Se on ystävällisyyttä itseä kohtaan, hyväksyvää läsnäoloa ja jaettua ihmisyyttä.

Ystävällisyyden tai epäystävällisyyden itseä kohtaan voi huomata erityisesti silloin, kun joutuu tilanteeseen, jossa kaipaa hellyyttä, huomiota tai huolenpitoa. Näissä tilanteissa voi miettiä, kohteleeko itseään samalla tavalla kuin mitä kohtelisi ystävää. Käskisitkö ystävää epäonnistumisen hetkellä keskittymään omiin puutteisiin tai vaatisitko häneltä liikoja? Vai lohduttaisitko häntä, kehuisit hänen hyviä puoliaan ja kannustaisit yrittämään uudestaan? Muistathan suhtautua itseesi samalla ystävyydellä!

Hyväksyvällä läsnäololla tarkoitetaan ajatusten, tunteiden ja kehonkokemusten tiedostamista ja hyväksymistä sellaisenaan. Se tarkoittaa lempeää valppautta, uteliaisuutta ja avoimuutta kaikelle, mitä kehossa, mielessä ja ympäristössä tapahtuu.

Epätäydellisyyden äärellä saatamme kokea olevamme heikkoja ja huonoja. Haavoittuvuus ei kuitenkaan ole heikkoutta, vaan inhimillistä. Jokainen meistä on epätäydellinen ja keskeneräinen. Tämän ymmärtäminen auttaa kehittämään itsemyötätuntoa. Et ole ainoa, joka tuntee tai kokee näin

2. Opettele uusi sisäinen puhe

Sisäinen puhe sisältää erilaisia ajatuksia, asenteita, olettamuksia, toiveita ja mielipiteitä. Niitä on usein vaikea tunnistaa, sillä ne ovat hyvin automatisoituneita. Kriittistä sisäistä puhetta voivat olla esimerkiksi ajatukset siitä, että ihmisen arvo riippuisi ulkonäöstä tai että elämä olisi parempaa tietynnäköisenä.

Uuden sisäisen puheen opettelussa pitäisi pysähtyä huomaamaan ja kyseenalaistamaan omaa sisäistä puhetta. Puheessa on mukana jotain totta, mutta myös paljon valhetta. Kun valheet tunnistaa, voi itseään haastaa ajattelemaan toisella tavalla. Uusi ajattelutapa vaatii aktiivista uudenlaisten perusteiden etsintää.

Kirjoita muutaman päivän ajan huomaamiasi kehoon liittyviä ongelmallisia uskomuksia. Ne voivat olla vaikkapa: ”Laihat ovat kauniimpia.”, ”En voi käyttää sortseja.”, ”En kehtaa mennä uimarannalle.”, ”Ystäväni eivät pidä minusta tällaisena.” tai ”Olisin onnellisempi eri näköisenä.”.

Yksi kerrallaan voit pohtia kutakin uskomusta analyyttisesti. Mitkä faktat puoltavat uskomusta? Päteekö uskomus aina vai onko olemassa poikkeuksia? Mitkä faktat puhuvat uskomusta vastaan? Kuinka paljon itse uskon ajatukseen? Uskonko ajatukseen enemmän tietyissä tilanteissa? Mitä ystäväni sanoisi minulle, jos puhuisin ajatuksen ääneen? Mitä tapahtuisi, jos käyttäytyisin uskomustani vastaan? Palveleeko uskomus hyvinvointiani?

Jos huomaat, että uskomus ei tee sinulle hyvää, ryhdy harjoittelemaan vaihtoehtoisia ajatuksia ja vastaväitteitä. Ne ovat niitä sanoja, joita ystäväsi sanoisi sinulle, tai joita sinä sanoisit ystävällesi.

3. Hyväksy kaikki tunteet

Tunnetyöskentely kuuluu tärkeänä osana kehonkuvatyöskentelyyn. Sinuiksi kehon kanssa ei voi tulla ilman tunnetason työskentelyä. Se vaatii erilaisten tunteiden sallimisen ja tilan tekemisen niille.

Monet kehonkuvan kanssa kamppailevat ovat taitavia tunteiden tukahduttamisessa. Se vie kuitenkin ojasta allikkoon. Tunteiden välttäminen ja kieltäminen johtaa siihen, että tunne palaa takaisin voimakkaampana tai naamioituu toiseksi.

Vaatii rohkeutta kohdata vaikea tunne. Tunteiden nimeäminen helpottaa tunteen sietämistä. Mieti, onko kyse häpeästä, pelosta tai kenties syyllisyydestä. Kun tunteeseen suhtautuu uteliaasti havainnoiden ja tarkastellen, se ei yleensä enää kasva vaan alkaakin laimeta.

 

Lue lisää aiheesta!

Rakas keho on monipuolinen tietopaketti naisen kehosta. Kirjassa on muun muassa esimerkkitarinoita suhteesta omaan kehoon sekä tietoa kehonkuvasta, seksuaalisuudesta, sukupuolesta, kehon muuttumisesta elämän aikana, kehosuhteen erilaisista ongelmista sekä kehoon liittyvistä ilmilistä, kuten kehotyytymättömyydestä, naiskuvan esiintymisestä kulttuurissa ja mediassa, kehopositiivisuudesta ja HAESista (health at every size). Lisäksi kirjassa on runsaasti harjoituksia kehosuhteen parantamiseen.

 

Teksti: Anna Holopainen

 

Scroll to Top