Miten löytää motivaatio treeniin

Liikunnan aloittamisessa ulkoisella motivaatiolla on suuri merkitys, mutta pitkällä tähtäimellä se ei kanna pitkälle. Voidaankin todeta, että pelkkä ulkoinen motivaatio on hetken hyvä renki, mutta huono isäntä. Motivaation löytymiseen ja ylläpitämiseen tarvitaan sekä sisäistä- että ulkoista motivaatiota. Ulkoinen motivaatio tarkoittaa, että liikut ulkoisista, liikkujasta riippumattomista syistä kuten palkinnot, palkkiot jne. Sisäinen motivaatio tarkoittaa sinusta itsestä lähteviä syitä, kuten nautinto liikkua ja tekemisen hauskuus. Sisäisesti motivoitunut liikkuja osallistuu toimintaa ensisijaisesti itsensä vuoksi.

Tuntuuko sinusta usein, että aloitat innokkaasti liikkumisen, mutta se loppuu lyhyeen?

Kysy itseltäsi muutama kysymys;

  • Käytkö lenkillä/ salilla koska arvostat terveyttäsi, mutta et nauti näistä lajeista?
  • Käytkö liikkumassa, jotta vältät syyllisyyden tunteen liikkumattomuudesta?
  • Rankaisetko itseäsi, jos et ole liikkunut tarpeeksi esimerkiksi rajoittamalla syömistä?

Kolme inhimillistä ja psykologista perustarvetta kuvaavat hyvin sisäistä motivaatiota. Nämä kolme perustarvetta ovat koettu autonomia, koettu pätevyys ja koettu sosiaalinen yhteenkuuluvuus. Tutkituimpia motivaatiota selittäviä teorioita on Decin ja Ryanin kehittämä itsemääräämisteoria. Sen mukaan ihminen on luonnostaan aktiivinen, motivoitunut ja itseään ohjaava, ja tämä näkyy hyvin lasten toiminnassa koska he ovat luonnostaan uteliaita ja pyrkivät selviämään ympäröivistä haasteista ja ratkaisevat ongelmia. Itsemääräytymisteoria koostuu kolmesta ulottuvuudesta; autonomian kokeminen, pystyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne. Kun nämä perustarpeet täyttyvät, henkilö voi siirtyä tilanteesta, jossa ei ole motivaatiota tilanteeseen, jossa on ulkoinen motivaatio ja siitä edelleen sisäiseen motivaatioon.

Tässä muutama vinkki miten kasvattaa ja löytää motivaatio treeniisi:

  • Pilko tavoitteesi pienempiin, helpommin saavutettaviin osiin.
  • Kirjoita ylös, miksi haluat saavuttaa nämä tavoitteet ja palaa näihin uudestaan ja uudestaan
  • Kirjoita ylös, mitkä ympäristössäsi olevat asiat ovat tärkeitä ja miten ne edistävät liikkumistasi
  • Päiväkirjan pito on hyvä tapa reflektoida matkaasi
  • Vaikka jokin tuntuu aluksi vaikealta, se johtuu tietoisuuden kasvamisesta ja kehittymisestä
  • Pointti ei ole osata kaikkea heti, vaan kasvattaa ymmärrystäsi matkan varrella

Lähteet:

Mindset; The new psychology of success. Carol Dweck. 2006. Random House

Tavoitteena nuoren urheilijan hyvä päivä. Konttinen. Motivaatio urheiluun. 2014. Viitattu 28.2.2021

Vähän liikkuvien työikäisten ohjautuminen liikunnan pariin sujuvammaksi. Vaara, Jorma. 2020. Viitattu 28.2.2021

Scroll to Top