Työhyvinvointi ja liikuntakeskukset: Miksi valita Fressi?

Hyvinvoinnin merkitys työssä

Hyvinvointi on tärkeä tekijä työssä jaksamisen kannalta. Kun työntekijä voi hyvin, hän pystyy suoriutumaan työstään paremmin ja ollessaan terve ja virkeä, hänellä on myös enemmän motivaatiota työskennellä tehokkaasti ja saavuttaa asetetut tavoitteet. Työhyvinvointiin kannattaa panostaa, sillä se vaikuttaa suoraan työntekijöiden tyytyväisyyteen ja sitoutumiseen työhön.

Työssä jaksamiseen ja hyvinvointiin vaikuttaa moni eri tekijä, kuten fyysinen kunto, ravitsemus, terveelliset elämäntavat sekä työympäristö. Hyvinvoiva työntekijä on vähemmän altis stressille ja sairastumiselle, mikä puolestaan vähentää sairauspoissaoloja ja parantaa tuottavuutta.

Miksi valita Fressi?

Fressi on yksi johtavista liikuntakeskuksista Suomessa, joka tarjoaa monipuolisia kuntosalipalveluita parempaan hyvinvointiin. Fressi haluaa olla mukana edistämässä työhyvinvointia ja tarjoaa yrityksille laadukkaita palveluita, jotka auttavat työntekijöitä saavuttamaan paremman hyvinvoinnin.

Fressin liikuntakeskukset ovat moderneja ja viihtyisiä, ja niistä löytyy kattavat kuntosalipalvelut, ryhmäliikuntatunteja, uima-allas sekä monia muita aktiviteetteja. Fressin ammattitaitoiset ohjaajat ja valmentajat auttavat asiakkaita löytämään sopivan liikuntamuodon ja tavoitteiden mukaisen harjoittelun.

Fressin palveluihin kuuluu myös yritysasiakkaille suunnattu työhyvinvointiohjelma, joka tarjoaa yrityksille työntekijöidensä hyvinvoinnin tueksi monipuolisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Työntekijät voivat käyttää Fressin liikuntakeskuksia esimerkiksi työajan ulkopuolella tai vaikka työpäivän aikana taukoliikunnan merkeissä. Tämä luo työntekijöille paremmat mahdollisuudet hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja edistää työpaikan viihtyisyyttä.

Fressi haluaa olla osa työhyvinvoinnin kehittämistä yrityksissä ja auttaa luomaan terveellisiä työtapoja. Fressin palveluiden avulla työnantaja voi panostaa työntekijöidensä hyvinvointiin ja samalla parantaa työyhteisön ilmapiiriä sekä työntekijöiden motivaatiota ja tuottavuutta. Miksi valita Fressi? Koska haluamme olla mukana tukemassa yritysten ja heidän työntekijöidensä hyvinvointia.

Scroll to Top