Tutkittua

Tutkittua


 

kukkaPelkät korulauseet henkilöstöstä tärkeimpänä voimavarana eivät luonnollisestikaan vielä johda tuloksiin. On oltava ymmärrys siitä miten henkilöstön hyvinvointi linkittyy yrityksen perustehtävään ja millaisin panoksin hyvinvointia tulisi vaalia siinä missä investoidaan koneisiin sekä laitteisiin ja huolletaan niitä. On aika investoida ihmisiin.

Miksi hyvinvointiin panostaminen kannattaa?

Tutkimukset osoittavat, että henkilöstön hyvinvoinnilla ja yrityksen taloudellisella menestymisellä on suora yhteys.

  • On laskettu että yritykset voivat saada 10-20 kertaisina takaisin sen rahan, jonka ne ovat sijoittaneet työhyvinvointiin (Ahonen 2000)
  • USA:ssa tehdyt henkilöstön fyysiseen kunnon kohottamiseen liittyvät tutkimukset osoittavat, että hyödyt ovat usein noin kolminkertaiset panostukseen verrattuna (Cooper Institute 1998)
  • Työterveyslaitoksen laskelmien mukaan yritys voi säästää 1000-2500 € vuodessa henkeä kohti, panostamalla eri tavoin työhyvinvoinnin edistämiseen. Säästöt kertyivät sairauspoissaolojen vähenemisestä ja tuottavuuden kasvusta.
  • Suomalaiset 2011 -tutkimus kertoo, että huono fyysinen kunto ja epäterveellinen ravinto heikentävät selvästi suomalaisten puhtia ja motivaatiota työntekoon. Tutkimuksen mukaan yli puolet kokopäivätyössä käyvistä kuntoliikkujista olisikin valmis ottamaan lisää työtunteja ja vastuuta, harvoin kuntoilevista vain 30 prosenttia.

Hyvinvoinnin puute maksaa

Yhden sairauspäivän kokonaiskustannus on arviolta kolminkertainen poissaolijan päiväpalkkaan verrattuna. Keskimääräinen sairauspoissaolopäivän kustannus on toimialasta riippuen noin 300-400 euroa (EK 2009).

Suurimmissa yrityksissä työntekijöille myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet korottavat yrityksen TyEL-maksuluokkaa, kasvattaen siten TyEL-maksun määrää.

Henkilöstön vaihtuvuus maksaa. Yksinkertainenkin rekrytointiprosessi tuo organisaatiolle useiden tuhansien eurojen lisäkustannuksia.