Taukoliikunta 2019-09-30T21:49:09+00:00

Ohjattu taukoliikunta motivoi ja pitää henkilöstön terveenä

Taukoliikunta tai tuttavallisemmin taukojumppa on matalan kynnyksen yhteisöllinen liikuntahetki. Työpäivän aktiivinen ja ohjattu taukoliikunta ylläpitää henkilöstön terveyttä, lisää henkilöstön yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pitää mielen virkeänä. Siihen voi osallistua työvaatteissa, koska tarkoituksena ei ole nostaa hikeä pintaan.

Taukoliikunnan ensisijaisena tavoitteena on tauottaa yhtäjaksoista istumista ja työskentelyä staattisissa työasennoissa. Pitkäkestoinen istuminen ja staattiset työasennot esim. näyttöpäätteellä ja rakennustyömaalla heikentävät tutkitusti työntekijän terveyttä ja hyvinvointia. Pitkällä aikavälillä työpäivän aktiivinen tauotus ennaltaehkäisee pitkäaikaissairauksien, kuten valtimosairauksien ja diabeteksen, syntyä ja näin ollen vähentää sairaspoissaoloista kertyviä kuluja.

Taukojumppahetkissämme motivoimme ja kannustamme myös passiivisempaa henkilöstöä osallistumaan työpaikan tarjoamille ryhmäliikuntatunneille.

Työpäivän aikainen hyötyliikunta

  • Aktivoi suuria lihasryhmiä
  • Parantaa aineenvaihduntaa
  • Ehkäisee kohonnutta verenpainetta
  • Ehkäisee niska-hartiaseudeun särkyjä
  • Ehkäisee alaselän kiputiloja

Ohjatun taukoliikunnan hyödyt

  • Kannustaa staattisen työn tauotukseen
  • Virtuaalituntia motivoivampi ohjaus
  • Kannustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen
  • Ohjaaja toimii liikuntaneuvojana
  • Tukee omatoimista arkiliikuntaa

Taukoliikunnan ohjaajalta tukea arjen hyötyliikuntaan

Yhteisen taukoliikunnan lisäksi itsenäisesti tehdyllä arkiliikunnalla on tärkeä rooli henkilöstön yleisen hyvinvoinnin ja työvireyden ylläpitämisessä.

Taukoliikuntaohjaajiemme keskeisenä tehtävänä onkin muistuttaa työntekijöitä työpäivän aikaisen hyötyliikunnan tärkeydestä sekä motivoida ja tukea työntekijöiden arjen liikkumista. Energisoivan ja mieltä virkistävän taukojumpan yhteydessä taukoliikunnan ohjaaja antaa liikuntaneuvontaa, vinkkejä työpäivän omatoimiseen tauottamiseen ja itse tehtäviin harjoitteisiin.

taukoliikunta
Työhyvinvointi TYHY-päivä Virkistyspäivä Hyvinvointipalvelut Työhyvinvointipalvelut Ryhmäliikunta Personal Training -palvelut Henkilöstöliikunta
Työhyvinvointi TYHY-päivä Virkistyspäivä Hyvinvointipalvelut Työhyvinvointipalvelut Ryhmäliikunta Personal Training -palvelut Henkilöstöliikunta

Työyhteisön tarpeisiin räätälöidyt taukoliikuntatilat

Yritykset ja organisaatiot voivat tukea työntekijöidensä työpäivän aikaista liikkumista monin eri keinoin. Yksi merkittävä tekijä on taukoliikuntaan kannustava ympäristö.

Suosittelemme suunnittelemaan työtilat siten, että ne motivoivat henkilöstöä tauottamaan istumistaan ja liikkumaan säännöllisesti työpäivän aikana. Työpäivän aikaiseen hyötyliikuntaan on olemassa erinomaisia ja helppoja keinoja.

Tarvittaessa voimme myös suunnitella ja varustaa yritysasiakkaillemme sopivat taukoliikuntatilat harjoitusvälineillä tai ilman.

Ota yhteyttä

Haluan lisätietoja palveluista