Erikoislääkäri Harri Lindholm Työterveyslaitokselta vertaa työelämässä jaksamista urheiluvalmentamiseen. Molemmissa on kyse ihmisen toimintakyvystä ja sen kehittämisestä. Paras lopputulos saadaan aikaan kuormituksen ja levon oikealla rytmittämisellä. Aika ajoin on päästettävä irti kuormitustekijästä, jotta voi kehittyä.

– Stressi koskettaa nykyään kaikkia. Loma on tarpeen stressin ja vaikkapa univaikeuksien kierteen katkaisuun. Ja esimerkiksi hyvinvoinnin kannalta tärkeän sosiaalisen verkoston ylläpitämiselle loma on erinomainen aika, Lindholm toteaa.

Vaarana on lomasuunnitelmista rakennettu stressikalenteri, joka uuvuttaa rentouttamisen sijaan. Lindholmin mukaan valtaosa ihmisistä tuntee itsensä hyvin ja osaa nauttia vapaa-ajasta sopivalla tavalla.

– Suurelle osalle ihmisistä myös työ on hyvin positiivinen asia, jonka pariin halutaan loman jälkeen palata, hän muistuttaa.

Tämä kesä saattaa olla joillekin ihmisille epävarmuuden aikaa työn pysyvyyden suhteen. Maailman menoon ei voi vaikuttaa. Silti on tärkeää yrittää nauttia vapaa-ajasta.

 

Aktiivinen loma palauttaa voimavaroja

Parhaimmillaan palautuminen lomalla ja arjessa on niiden asioiden tekemistä, joista ihminen itse nauttii. Aktiivinen vapaa-aika palauttaa varmimmin, kun taas pelkkä makailu tai runsas alkoholin käyttö verottavat toimintakykyä.

– Kuormitustakin tarvitaan. Ilman sitä elimistö ei voi hyvin. Kyse on stressin ja palautumisen välisestä tasapainosta. Krooninen stressi on toimintakyvyn alenemisen riskitekijä. Sen voi ajatella olevan yhtä haitallista kuin vaikkapa korkea verenpaine tai tupakointi. Myös stressaavat elämäntavat lisäävät riskiä, Lindholm sanoo.

Palautumisen ja stressin tasapaino vaikuttaa muun muassa hermoston ja hormonaaliseen toimintaan, aineenvaihduntaan ja tulehdustekijöihin.

– Fyysisen ylikuormittumisen tuntee kehossa helpommin jaksamisen heikentymisenä. Henkisellä puolella stressin oireet ovat epämääräisempiä ja hivuttautuvia, Lindholm sanoo.

Tutkimuksissa on huomattu myös loman ensimmäisten päivien näkyvän riskinä sydäninfarktille.

– Lomalle pitäisi siirtyä rauhallisesti. Usein loman alkuun ladataan liikaa tekemistä, mikä kuormittaa silloin, kun vielä työn stressikin on mielessä, hän toteaa.

 

Rauhassa lomalle, rauhassa takaisin töihin

Keskeneräiset asiat on hyvä saattaa loppuun ennen loman alkua, jotta työstä irtipäästäminen käy helpommin. Lista töistä, joihin loman jälkeen tartutaan, voi myös olla avuksi.

Viime aikoina työhyvinvoinnin alueella on keskusteltu paljon työsähköpostin käyttämisestä loman aikana. Monessa ammatissa sähköpostin sulkeminen ei ole mahdollista.

– Sähköpostin käyttö loman aikana on hyvä ottaa työyhteisössä puheeksi. Työhön liittyvät viestit palauttavat työasiat mieleen, ja elimistökin reagoi siihen. Toisaalta on myös stressitekijä, jos työntekijä jännittää loman aikana, mitä sähköpostissa odottaa. On tärkeää, että työviestien lukeminen rytmitetään jollain tapaa, ja että niistä reagoidaan vain olennaisimpiin, Lindholm pohtii.

Niin tärkeää kuin loma onkin, sen vaikutus voi olla lyhyt, jos palautuminen unohtuu arjessa. Siksi on tärkeää muistaa voimavaroista huolehtiminen työpäivien aikana, niiden jälkeen ja vapaapäivinä. Fysiologian näkökulmasta on edullista, että vuositasolla loma jaetaan useampaan jaksoon.

– Voi olla, että työhön palatessa jo muutamassa viikossa alkaa tuntua, ettei olisi ollut lomalla lainkaan. Loman vaikutus jää erityisen lyhyeksi, jos loma on lyhyt ja sen jälkeen on odottamassa stressaavia asioita. Tällöin ihmisen fysiologia alkaa oirehtimaan pian, Lindholm sanoo.

Työn äärelle kannattaa palata asteittain, jos se on työyhteisössä mahdollista. Hyväksi koettu tapa on aloittaa työt viikon keskellä, jolloin ensimmäisestä työviikosta tulee lyhyempi.

 

Lomasta on hyötyä yksilölle ja yritykselle

Harri Lindholm kannustaa työnantajia toivottamaan lomallelähtijöille rentouttavaa lomaa, jonka aikana voimavarat saavat palautua. Lomat ovat tarpeellisia myös työnantajan näkökulmasta.

– Teräsihmistä ei ole olemassa, ja myös johtajat tarvitsevat lomaa jaksaakseen työssään. Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. Sen kuluttaminen loppuun ei ole viisasta.

Loman positiiviset vaikutukset näkyvät fysiologiassa. Esimerkiksi korkea verenpainetaso voi laskea loman aikana.

Psyyken tasolla rutiineista irrottautuminen usein järjestelee stressaavamman kauden aikana tapahtuneita asioita ja ajatuksia. Mieli tekee niin tietoisesti kuin alitajuisesti töitä ongelmien ratkaisemiseksi ja ideoiden kehittelemiseksi.

Onnistuneen loman jälkeen töihin palaa usein innovatiivisia ja ideoita pursuavia ihmisiä.

– Kesälomien jälkeen työnantajan kannattaa olla positiivisella asenteella kuuntelemassa työntekijöiden ajatuksia. Niistä voi olla hyötyä organisaation asioiden edistämisessä, Lindholm kannustaa.

Lähde: Firstbeat uutiset

2015-06-10T15:37:45+03:00