Ratkaisut

Ratkaisut


 

netti_mies2Energisoimme ihmisiä

Yritykset elävät jatkuvien muutosten kourissa. Samaisessa turbulenssissa selvitäkseen työntekijöiltä vaaditaan enenevässä määrin sopeutumis- ja muuntautumiskykyä, kykyä keskittyä olennaiseen, kykyä tasapainottaa työ ja perheen arki. Vaaditaan kestävyyttä ja sitkeyttä, kykyä palautua rasituksesta. Vaatimuksia riittää. Ihmiset joutuvat aika ajoin melko koville.

Uskoaksemme yrityksesi tärkeitä laitteita huolletaan säännöllisesti jotta pystytte varmistamaan työnteon sujuvuuden. Entä miten on ihmisten laita? Kuinka yrityksessäsi huolehditaan siitä että sen tärkein yksittäinen voimavara pysyy vauhdissa mukana ja sitä kautta yrityksesi säilyy vetovoimaisena ja kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa?

Hyvinvointi näkyy viivan päällä ja alla

Sekä kokemusten ja tutkimustulosten kautta tiedämme, että ihmisten hyvinvointiin kannattaa panostaa. Se on investointi joka konkretisoituu viimeistään positiivisesti yrityksesi tuloslaskelmassa. Sekä ylimmän viivan päällä, että alimman viivan alla.

Hyvinvointi on tarttuva tauti, jolla on tapana tarttua niin työkavereihin, asiakkaisiin ja ylipäänsä kaikkiin yrityksesi kanssa tekemisissä oleviin sidosryhmiin. Käytännössä tämä ilmenee parempana työilmapiirinä, parempana asiakaspalveluna, parempana sitoutumisena työnantajaan ja sitä kautta kaiken kaikkiaan parempana tuottavuutena – puhumattakaan kirkastuneesta yritysimagosta. Voisi kuvitella että näillä tekijöillä on vaikutusta yrityksesi liikevaihtoon ja tulokseen eikö totta.

Tavattaisiinko?

Tilaa sitoumukseton lyhyt palveluesittely niin katsotaan kuinka voimme konkreettisin teoin ihmisten hyvinvointia arjen keskellä edistämällä vaikuttaa positiivisesti yrityksesi liiketoimintaan.

Vain käytännön teoilla on merkitystä. Tutustu tarjoamiimme palveluihin oikean laidan sivunavigaatiosta.