Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressin kanta-asiakkuus

Asiakkuus on henkilökohtainen. Alle 18-vuotiaan henkilön sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on myös vastuussa maksuista. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

1. Maksaminen

1.1 Sovittu harjoitusmaksu veloitetaan kuukausittain etukäteen asiakkaalta niin kauan kunnes kanta-asiakassopimus irtisanotaan.

1.2 Ennakkoilmoituksena kuukausiveloituksesta käy kanta-asiakassopimus, josta käy ilmi maksutapa, sovittu kuukausittaisen veloituksen euromäärä ja eräpäivä.

1.3 Paperilaskusta lisäämme jokaiseen laskuun voimassa olevan hinnaston mukaisen laskutuslisän.

1.4 Viivästyneestä maksusta peritään korkolain mukaisesti viivästyskorot ja maksumuistutuksesta kulloinkin voimassa olevat muistutuskulut. Lisäksi viivästyneestä laskusta peritään kohtuulliset perintäkulut.

2. Tauottaminen

2.1 Kanta-asiakassopimuksen voi laittaa tauolle 1-3 kuukaudeksi kerrallaan. Taukomaksu on 5€ /kk jokaiselta alkavalta kuukaudelta. Tauosta tulee ilmoittaa viimeistään edeltävän kuukauden 12. päivään mennessä.

2.2 Sairaustapauksissa asiakas voi hakea hyvitystä sairausajan veloituksiinsa jälkikäteen lähettämällä sairauslomatodistuksen ja selvityksen osoitteeseen asiakaspalvelu@fressi.fi. Omavastuu on 10 vuorokautta. Hyvitys kirjataan seuraavaan tulevaan veloitukseen. Hyvitystä ei anneta, mikäli asiakas irtisanoo sopimuksensa.

2.3 Tauottaminen ja hyvitykset eivät lyhennä mahdollista sopimuksen määräaikaa.

3. Sopimuksen päättäminen

3.1 Sopimus on päätettävissä seuraavan kuukauden loppuun. Mahdollisen määräaikaisen sopimuksen voi päättää suorittamalla kertaluontoisesti 25 euroa jokaisesta jäljellä olevasta kuukaudesta tai todistuksella kuluitta, kun kyseessä on pitkäaikainen sairaus tai muutto paikkakunnalle, jossa ei ole Fressi liikunta- ja hyvinvointikeskusta.

3.2 Liikuntaseteleillä ja -korteilla maksettuja suorituksia ei palauteta.

3.3 Oikeus palvelujen käyttöön keskeytyy maksujen laiminlyönnin seurauksena ja jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat perintäkuluineen. Mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, on liikuntakeskuksella oikeus irtisanoa sopimus yksipuolisesti. Irtisanominen ei poista jo muodostuneiden maksujen maksuvelvollisuutta.

3.4 Tauon aikana sopimusta ei voi irtisanoa.

3.5 Etämyynnissä asiakkaalla on ostopäivästä laskien 14vrk peruuttamisoikeus, jonka aikana sopimus on päätettävissä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

4. Erikoishinnat (Yritys-, henkilökunta, kuntosali- ja määräaikaiset sopimukset)

4.1 Erikoishinta annetaan voimassa olevaa todistusta vastaan ja sitä ei voi yhdistää muihin alennuksiin.

4.2 Erikoishinnan voimassa olon oikeus pitää osoittaa vuosittain asiaan kuuluvin dokumentein.

4.3 Mahdollinen määräaikainen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana määräajan jälkeen samalla hinnalla.

5. Yleiset ehdot

5.1 Harjoitteluoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle 1-12 kokonaiseksi kuukaudeksi ilmoittamalla osoitteeseen asiakaspalvelu@fressi.fi. Maksuvelvollisuus säilyy alkuperäisellä asiakkaalla.

5.2 Mahdolliset hinnanmuutokset olemassa olevaan sopimukseen ilmoitetaan viimeistään kuukautta ennen uuden hinnaston voimaan saattamista.

5.3 Arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten vastaavien viranomaismaksujen aiheuttamat hintamuutokset voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta kaikkiin sopimuksiin.

5.4 Fressi varaa oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaille kuukautta ennen muutosta.

------------------------------

Terms of Fressi Membership Agreement

The membership is personal. A customer who is less than 18 years of age must have their guardian sign the contract. The guardian is liable for the membership payments. The customer must show proof of identity upon request.

1. Payment Method

1.1 The appointed training fee is charged monthly in advance, until the membership contract is terminated.

1.2 The membership contract serves as an advance notice for the automated charging of the monthly fee. The contract states the chosen payment method, the appointed monthly fee in Euros and the due date for the monthly fee.

1.3 For paper bills, an additional handling fee is charged in accordance with the current price list.

1.4 A payment reminder sent to the member will be subject to a reminder fee in effect at the time. For payments made after their due date, interest will be charged according to the law on delayed payments. In addition, in case the debt will have to be settled by a collection agency, the customer is obligated to pay the reasonable third-party fees accrued.

2. Pausing a contract

2.1 The membership contract can be paused for one to three months at a time. The member will be charged five (5) Euros per each beginning month the membership contract is paused. Fressi must be notified of the desired starting month of a pause by the 12th of the preceding month

2.2 In sickness cases, the customer can apply for a reimbursement of the training fee paid during a period of sickness, by sending a sick leave certificate afterwards to asiakaspalvelu@fressi.fi. The fee for the first 10 days of sickness will be deducted from the reimbursement. All possible reimbursements are added to the next bill. No reimbursement will be made, if the membership is cancelled by the member.

2.3 A pause and possible sickness reimbursement will not shorten the contract period of a fixed-term contract.

3. Terminating a contract

3.1 The termination of a membership contract will take effect in the end of the month following the date of termination notice. A fixed-term contract can be terminated prior to the end of the fixed term for a one-time fee of twenty-five (25) Euros per every month remaining in the fixed term. However, in officially documented cases of long term illness or a move to another city with no Fressi facilities within reasonable distance, the contract can be terminated for no extra charge as per the abovementioned termination period.

3.2 Pre-payments of membership fees made with corporate benefit coupons or cards are not refunded.

3.3 If membership fees are not paid in due time, the member will not be allowed to use the Fressi facilities and services until all fees, including any and all collection fees, have been paid in full. If the member fails to pay the agreed membership fees, Fressi has the right to terminate the membership contract unilaterally.

3.4 A membership contract cannot be terminated while being paused.

3.5 In case of distance selling, the membership contract can be cancelled within 14 days from date of purchase by contacting customer service.

4.Special prices (Corporate, and staff discounts & gym-only and fixed-term contracts)

4.1 The customer can present a valid and eligible certificate/card at the time a membership contract is signed to receive a discount. Discounts cannot be bundled.

4.2 The eligibility for a discount must be proven and presented annually by the member.

4.3 In case of a fixed-term membership contract, the membership will automatically be renewed on a monthly basis after the fixed term is over, until it is terminated by the member.

5. General terms

5.1 A membership can be temporarily transferred to another person for 1 to 12 whole months by emailing asiakaspalvelu@fressi.fi. All the membership fees accrued while the membership has been held by someone else, are the sole responsibility of the original member, as stated in the membership contract.

5.2 The customer will be notified of any price changes affecting his/her membership at least one month before the new price comes into effect.

5.3 Any increases to value added tax or other possible government-issued taxes and fees can be transferred in full to all membership fees and contracts in effect at the time, without notifying the member.

5.4 Fressi reserves the right to change the terms of all membership contracts. The member will be notified of such changes a month before they will take effect.

Scroll to Top