Kanta-asiakkuuden ehdot 2019-04-03T11:37:30+00:00

Kanta-asiakkuuden ehdot

Liikunta- ja hyvinvointikeskus Fressin kanta-asiakkuus

Asiakkuus on henkilökohtainen. Alle 18-vuotiaan henkilön sopimuksen allekirjoittaa huoltaja, joka on myös vastuussa maksuista. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä.

1. Maksaminen

1.1 Sovittu harjoitusmaksu veloitetaan kuukausittain etukäteen asiakkaalta niin kauan kunnes kanta-asiakassopimus irtisanotaan.
1.2 Ennakkoilmoituksena kuukausiveloituksesta käy kanta-asiakassopimus, josta käy ilmi maksutapa, sovittu kuukausittaisen veloituksen euromäärä ja eräpäivä.
1.3 Paperilaskusta lisäämme jokaiseen laskuun voimassa olevan hinnaston mukaisen laskutuslisän.
1.4 Viivästyneestä maksusta peritään korkolain mukaisesti viivästyskorot ja maksumuistutuksesta kulloinkin voimassa olevat muistutuskulut.  Lisäksi viivästyneestä laskusta peritään kohtuulliset perintäkulut.

2. Tauottaminen

2.1 Kanta-asiakassopimuksen voi laittaa tauolle 1-3 kuukaudeksi kerrallaan. Taukomaksu on 5€ /kk jokaiselta alkavalta kuukaudelta.  Tauosta tulee ilmoittaa viimeistään edeltävän kuukauden 12. päivään mennessä.
2.2 Sairaustapauksissa asiakas voi hakea hyvitystä sairausajan veloituksiinsa jälkikäteen lähettämällä sairauslomatodistuksen ja selvityksen osoitteeseen asiakaspalvelu@fressi.fi. Omavastuu on 10 vuorokautta. Hyvitys kirjataan seuraavaan tulevaan veloitukseen. Hyvitystä ei anneta, mikäli asiakas irtisanoo sopimuksensa.
2.3 Tauottaminen ja hyvitykset eivät lyhennä mahdollista sopimuksen määräaikaa.

3. Sopimuksen päättäminen

3.1 Sopimus on päätettävissä seuraavan kuukauden loppuun. Määräaikaisen sopimuksen voi päättää suorittamalla kertaluontoisesti 25 euroa jokaisesta jäljellä olevasta kuukaudesta tai todistuksella kuluitta, kun kyseessä on pitkäaikainen sairaus tai muutto paikkakunnalle, jossa ei ole Fressi liikunta- ja hyvinvointikeskusta.
3.2 Liikuntaseteleillä ja -korteilla maksettuja suorituksia ei palauteta.
3.3 Oikeus palvelujen käyttöön keskeytyy maksujen laiminlyönnin seurauksena ja jatkuu, kun asiakas on maksanut erääntyneet saatavat perintäkuluineen. Mikäli asiakas laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut, on liikuntakeskuksella oikeus irtisanoa sopimus yksipuolisesti. Irtisanominen ei poista jo muodostuneiden maksujen maksuvelvollisuutta.
3.4 Tauon aikana sopimusta ei voi irtisanoa.

4. Erikoishinnat (Opiskelija-, eläke-, perhe-, yritys-, henkilökunta, kuntosali- ja määräaikaiset sopimukset)

4.1 Erikoishinta annetaan voimassa olevaa todistusta vastaan (Esim.  opiskelija-, henkilökunta- tai eläkeläiskortti) ja sitä ei voi yhdistää muihin alennuksiin.
4.2 Erikoishinnan voimassa olon oikeus pitää osoittaa vuosittain asiaan kuuluvin dokumentein.
4.3 Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana määräajan jälkeen samalla hinnalla.

5. Yleiset ehdot

5.1 Harjoitteluoikeuden voi siirtää toiselle henkilölle 1-12 kokonaiseksi kuukaudeksi ilmoittamalla osoitteeseen asiakaspalvelu@fressi.fi. Maksuvelvollisuus säilyy alkuperäisellä asiakkaalla.
5.2 Mahdolliset hinnanmuutokset ilmoitetaan viimeistään kuukautta ennen uuden hinnaston voimaan saattamista.
5.3 Arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten vastaavien viranomaismaksujen aiheuttamat hintamuutokset voidaan tehdä ilman erillistä ilmoitusta kaikkiin sopimuksiin.
5.4 Fressi varaa oikeuden muuttaa sopimuksen ehtoja. Muutoksista ilmoitetaan asiakkaille kuukautta ennen muutosta.