Instagram -kilpailun säännöt 2019-12-31T17:19:09+02:00

Instagram -kilpailun säännöt

 1. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestää Fysioline Fressi Oy Y: 2538910-4 (jäljempänä ”Järjestäjä”).

 1. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun voi osallistua ainoastaan Instagramissa. Kaikki seuraavat kohdat tulee täyttyä osallistumisen hyväksymiseksi; osallistujan tulee

 • seurata Fressin virallista @Fressiolo -tiliä
 • kommentoida kilpailupostaukseen treenikaverinsa/kenen tahansa toisen Instagram-käyttäjän käyttäjänimi
 • jakaa kilpailupostaus omaan Instagram-tarinaansa

Kilpailuun osallistuminen edellyttää vähintään 16 vuoden ikää. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran. Järjestäjän henkilökunta ei voi osallistua kilpailuun.

 1. Kilpailuaika

Kilpailuaika on 1.1.–6.1.2020. Kilpailuajan jälkeen suoritettuja osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

 1. Palkinto ja arvonta

Kaikkien kilpailuun hyväksytysti osallistuneiden kesken arvotaan kilpailun päätyttyä 7.1.2020 kaksi 12kk kanta-asiakkuutta Fressiin (arvo yhteensä 1677 euroa, 60 senttiä). Voittaja saa valita, kenelle ko. kanta-asiakkuudet osoitetaan. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.

 1. Palkinnon lunastus ja rajoitteet

Kilpailussa voittaneelle annetaan tieto voitosta ja tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta Instagramin yksityisviestillä. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä Järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Järjestäjällä on oikeus käyttää palkinnonluovutustapahtumasta ja palkintotuotteesta otettuja kuvia markkinoinnissaan. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin Järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, Järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Jos voittajaa ei tavoiteta kahden viikon sisällä arvonnan voitosta ilmoittamisesta, on arvonnan Järjestäjällä oikeus suorittaa arvonta uudelleen ja arpoa uusi voittaja.

Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

 1. Oikeudet

Osallistuja suostuu siihen, että Järjestäjä voi käyttää osallistujan nimeä/nimimerkkiä ja kuvaa missä tahansa julkaisussa tai markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

 1. Järjestäjän vahingonkorvausvastuu

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun tai palkinnon vastaanottamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan rajoittuu kilpailun kohteena olevan palkinnon määrään ja arvoon. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi tuotteeksi / palveluksi. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä.

 1. Arpajaisvero

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron säännöissä mainitusta palkinnosta.

 1. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Osallistujien henkilötietoja käsitellään Fressin rekisteriselosteiden ehtojen ja henkilötietolain mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, nimimerkkiä ja/tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai erillistä korvausta.

 1. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.