Työtehtävät Fressillä |

 

Työtehtävät Fressillä

Fressi työllistää tällä hetkellä noin 800 henkilöä ja etsimme joukkoomme jatkuvasti uusia energisiä, asiakaslähtöisiä ja myyntihenkisiä liikunta-alan osaajia!

Fressin porukassa pääset osaksi innostavaa ja kehittyvää työympäristöä, jossa arvostetaan henkilökunnan osaamista ja tarjotaan mahdollisuus kehittyä alan huippuosaajaksi!


LauraArajarvi

Asiakasneuvoja
Fressin asiakasneuvojat ovat myyntihenkisiä, energisiä ja tavoitteellisesta työstä nauttivia myynnin ammattilaisia. Asiakasneuvoja auttaa, innostavaa ja motivoi ihmisiä liikunnan pariin!

Asiakasneuvojan työtehtäviin kuuluu aktiivinen uusasiakashankinta sekä oheispalveluiden, mm. Fressi Trainer palveluiden markkinointi. Asiakasneuvojan työpäivä koostuu uusien asiakaskontaktien luomisesta, yhteydenotoista asiakkaisiin puhelimitse, palveluidemme esittelystä liikuntakeskuksessa sekä esimerkiksi erilaisiin messuihin ja promotapahtumiin osallistumisesta.

Tiedot ja taidot opetamme – asennetta ja halua menestyä vaaditaan omasta takaa!
Tulevalla asiakasneuvojalla ei välttämättä tarvitse olla aiempaa kokemusta myyntityöstä, vaan tärkeämpää on halu menestyä, oppia uutta ja työskennellä liikunta-alalla!

Tehtävä tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittyä niin myyjänä kuin edetä uralla vastuullisempiin tehtäviin esimerkiksi tiimin vastuumyyjäksi tai myyntivastaavaksi.


Jami

Promootiomyyjä
Fressin promootiotyöntekijä on ennen kaikkea innokas, iloinen ja sporttinen fressiläinen, joka toimii käyntikorttinamme keskustemme ulkopuolella. Työtehtäviin kuuluu asiakkaiden aktiivinen lähestyminen, Fressin palveluiden esittely sekä uusasiakashankinta.

Erilaiset tapahtumat ja messut kuuluvat niin ikään ständitoimintaamme. Fressin promootiomyyjät työskentelevät kiinteästi myyntiosastomme tukena. Myyntityöhön Fressillä liittyy vahvasti asiakkaiden luokse meno. Kauppakeskukset ovat hyvä ympäristö hankkia uusia asiakaskontakteja ja tehdä kauppaa.

Promootiotyö Fressillä on osa-aikatyö, joka sopii hyvin esimerkiksi opiskelijoille. Tehtävä tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittyä ja edetä Fressillä vastuullisempiin tehtäviin.


Sannimaija-Jauhiainen

Fressi Trainer
Fressi Trainerillä on myynnillinen asenne ja halu menestyä. Hän on energinen ja asiakaslähtöinen liikunta-alan ammattilainen, joka palaa halusta auttaa asiakkaitaan onnistumaan ja nauttii tavoitteellisesta työstä sekä siitä saaduista onnistumisista.

Hän valmentaa asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa, tekee liikuntasuunnitelmia sekä hankkii aktiivisesti uusia asiakkaita ja markkinoi Trainer -palveluamme.

Fressi Trainerillä on alan koulutus, esimerkiksi auktorisoitu personal trainer, liikuntaneuvoja, liikunnanohjaaja tai fysioterapeutti. Laadukas toimintaympäristömme, hyvä perehdytys työhön ja motivoiva palkkamalli auttavat onnistumaan tehtävässään.

Tehtävä tarjoaa loistavan mahdollisuuden kehittyä niin trainerinä kuin edetä uralla vastuullisempiin tehtäviin, esimerkiksi tiimin Fressi Trainer – vastaavaksi!


Minna-Halme

Myyntivastaava
Myyntivastaava on ennen kaikkea kunnianhimoinen myyntitykki, jonka päämäärä on viedä tiiminsä joka kuukausi tavoitteeseen ja tavoite on olla Suomen paras!

Myyntivastaavan ensisijainen tehtävä on tuoda keskukseen uusia kanta-asiakkaita. Myyntivastaava on itse paras esimerkki myynnissä ja lisäksi luo huikean myyntiä edistävän ilmapiirin keskukseen. Hänen tehtävänä on huolehtia, että myynti rullaa ilman keskeytyksiä vuoden jokaisena päivänä.

Työpäivä koostuu uusien asiakaskontaktien luomisesta, yhteydenotoista asiakkaisiin puhelimitse, palveluidemme esittelystä liikuntakeskuksessa sekä esimerkiksi erilaisiin messuihin ja promotapahtumiin osallistumisesta.

Lisäksi työtehtäviin kuuluvat myyntitiimin työvuorojen laadinta, henkilöstöhallinta, markkinointitoimenpiteiden suunnittelu ja toteutus sekä myynnin raportointi ja palaverit.


Sofia-Hako

Fressi Trainer vastaava
Fressi Trainer -vastaava on ennen kaikkea kunnianhimoinen Fressi Trainer, joka vahvistaa keskuksensa Trainer –tiimin toimintaa ja joka haluaa viedä tiiminsä joka kuukausi tavoitteeseen.

Fressi Trainer -vastaavan ensisijainen tehtävä on toimia tiiminsä esimiehenä ja vastata yksikkönsä tuloksesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Hän on itse paras esimerkki tiimilleen ja lisäksi luo myyntiä edistävän ilmapiirin keskukseen.

Fressi Trainer –vastaava valmentaa asiakkaitamme pääsemään tavoitteisiinsa, tekee liikuntasuunnitelmia sekä hankkii aktiivisesti uusia asiakkaita ja markkinoi Trainer -palveluamme. Työtehtäviin kuuluvat lisäksi mm. tiimin rekrytointi, perehdytys ja johtaminen, tiloista ja laitteista huolehtiminen sekä raportointi ja palaverit.

Fressi Trainer -vastaavalla on alan koulutus, esimerkiksi auktorisoitu personal trainer, liikuntaneuvoja, liikunnanohjaaja tai fysioterapeutti. Laadukas toimintaympäristömme, hyvä perehdytys työhön ja motivoiva palkkamalli auttavat onnistumaan tehtävässään.


Mira-Kilkki

Keskusvastaava
Keskusvastaava on Fressi keskuksen ”kasvot”. Keskusvastaava on myyntihenkinen, energisoiva, rohkea ja sitoutunut. Keskusvastaavan ensisijainen tehtävä on vastata keskuksen tuloksesta. Hän on tuottava ja tuloskeskeinen ihmisten johtaja,  joka haastaa ja motivoi tiiminsä huimiin tuloksiin ja nostaa yksikkönsä hengen kattoon!

Keskusvastaavalla on vastuu myynnistä, olemassa olevista asiakkaista sekä keskuksen toimivuudesta kokonaisuudessaan. Hän on esimies keskuksensa työntekijöille, tuntee yksikkönsä luvut ja tuo tiimille selkeästi yhdessä sovitut vision ja strategiat. Keskusvastaavan tehtävä on auttaa tiimiään priorisoimaan töitään ja poistaa esteitä heidän tieltään.

Myynnin sekä keskus- ja esimiesvastuun lisäksi keskusvastaavan työtehtäviin kuuluvat mm. asiakkaiden ja henkilökunnan tiedottaminen, markkinointivastuu, rekrytointi ja perehdytys, raportointi johdolle sekä laadun tarkkailu ja yhteisten pelisääntöjen mukainen toiminta.


Lue mitä Fressiläiset kertovat >

Näin haet Fressille töihin >