Ohjatut Lasten Fressi ryhmät |

Ohjatut Lasten Fressi ryhmät


 
Lasten-Fressi_ja_Hirvi

Lasten Fressi 3-4-vuotiaat, ”Hassut Hirvet”

Lasten Fressi 3-4-vuotiaiden tunneilla lapsi oppii hallitsemaan oman kehonsa, yleiset liikunnan perustaidot, ymmärtämään käsitteitä, erilaisia työskentelytapoja, ilmaisemaan itseään ja ajattelemaan itsenäisesti. Tunneilla liikutaan vauhdikkaasti monipuolisilla välineillä ja telineradoilla liikunnallisia perustaitoja kehittäen ja opitaan perusliikkeet leikkejä, musiikkia ja loruja hyödyntäen. Ohjaaja tukee lasta uusien taitojen oppimisessa iän ja kehitystasoa huomioiden. Kannustavassa ja turvallisessa ilmapiirissä lapsi kokee liikkumisen iloa ja oppiminen tapahtuu leikin ohessa. Tunneilla liikutaan kuukausittain vaihtuvalla teemalla.

Uudet kurssit alkavat Fresseissä viikolla 35

Kysy lisää keskuksesta!

Lasten Fressi 5-6-vuotiaat, ”Hilpeät Hirvet”

Lasten Fressi 5-6-vuotiaiden tunneilla perustana ovat perusliikuntataidot sekä niiden erilaiset yhdistelmät. Vauhdikkailla ja hikisillä tunneilla kehittyy kehon hahmotus ja -hallinta sekä koordinaatio, tasapaino, voima ja liikkuvuus eli notkeus. Tunneilla harjoiteltavat motoriset perustaidot luovat pohjan kouluiän lajiharjoittelulle sekä liikunnalliselle elämäntavalle. Turvallisessa ja kannustavassa ilmapiirissä lapsi kokee oivaltamisen ja oppimisen elämyksiä. Pelit, sääntöleikit sekä erilaiset välineharjoitukset tulevat tutuiksi kuukausittain vaihtuvalla teemalla.

Uudet kurssit alkavat Fresseissä viikolla 35

Kysy lisää keskuksesta!

 


ESIMERKKI TEEMOJA

Liikunnan riemua leikkien ja liikkuen

Ensimmäisenä kevätkauden teemana ovat tutustumis- ja kehonhahmotusleikit. Jakson aikana tutustutaan omaan kehoon, tilaan ja muihin ryhmän lapsiin sekä ohjaajaan. Liikkumalla ja leikkimällä lapsi oppii elämässä tarvittavia perustaitoja mielekkäällä tavalla. Leikkien avulla lapsi oppii kuuntelemaan ohjaajaa ja toisia lapsia sekä noudattamaan sääntöjä ja oppimaan erilaisia työskentelytapoja. Leikki on välttämätöntä lapsen emotionaaliselle, sosiaaliselle ja kognitiiviselle eli tiedolliselle kehitykselle. Leikki parantaa ja kehittää itsetuntoa, luottamusta itseensä ja omiin kykyihinsä.

Pallot pomppimaan esineenkäsittelytaidoin

Toisena teemana tutustutaan palloilun maailmaan. Jaksolla opetellaan esineenkäsittelytaitoja ja pelataan vauhdikkaita pelejä. Palloleikit ja -pelit kehittävät lasten koordinaatiota, nopeutta, ketteryyttä, silmä- ja käsi- sekä silmä- ja jalkakoordinaatiota, tarkkuutta ja sosiaalisuutta. Pallon käsittelytaitojen harjoittaminen soveltuu erityisesti 3-6-vuotiaille lapsille. Karkeamotorisia perusharjoitteita ovat pallon työntäminen, vetäminen, vierittäminen, kantaminen, pompottaminen, heittäminen, kiinniotto ja potkaisu. Palloilun avulla kognitiiviset eli tiedolliset taidot kehittyvät ja niiden kautta opetellaan käsitteitä kuten ympäri, edessä, takana, oikealla, vasemmalla, ylhäällä, alhaalla, sisä- ja ulkopuolella. Jakson aikana rakennetaan palloilurata, jossa harjoitellaan yhdistellen vanhoja ja uusia käsittelytaitoja.

Voimistelu ja temppuilu

Kolmantena kevään teemana ovat voimistelu ja temppuilu. Voimistelussa harjoitellaan kehonhallintaa, perustaitoja ja liikutaan musiikin rytmiin tukeutuen. Temppuilu on hauskaa leikkimistä, kokeillen oppimista ja itsensä kehittämistä turvallisessa ilmapiirissä. Pääpaino on kehittää voimaa, notkeutta ja kehon koordinaatiota tukien rytmitajua sekä keskittymiskykyä. Temppuilu on mielekästä ja oppiminen elämyksellistä kun edetään helposta haastavaan ja tutusta tuntemattomaan.

Teline- ja seikkailurata

Kevään viimeisenä, neljäntenä teemana on teline- ja seikkailurata. Tunneilla jatketaan temppuilun perustaitoja sekä niiden yhdistelmiä ja samalla kehitetään voimaa, notkeutta, ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiota. Temppu- ja seikkailuradalla on koottuna kevään opittuja taitoja mielekkäällä tavalla, nauttien tekemisen riemusta. Temppuiluradalla yhdistyvät kuperkeikat, kärrynpyörät, sillat aina tasapainoilun vaakoihin saakka seikkailun siivittämänä.

Kysy lisää alkamisajoista keskuksesta!